ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล 4 ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยวิธีคัดเลือก

14 ม.ค. 65