ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 23 (หน้าบ้านนายฉกรรจ์ พลนอก) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 ม.ค. 66