ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 66