ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 66