ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย (ห้องปฏิบัติงานครู) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 66