ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่ถังสูง

03 พ.ค. 61