ประกาศราคากลางในการการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

26 ธ.ค. 60

ประกาศราคากลางในการการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทสบาลตำบลโนนไทย บ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :