ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโนนไทย 2567” และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

18 มี.ค. 67

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลโนนไทย ภายใต้การนำของนายเกียรติชัย สารีภาวงษ์ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโนนไทย 2567” และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy