ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

26 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :