ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติงานระดับดีเด่น

30 พ.ค. 61

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ระดับดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2561

สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  31 มีนาคม 2561

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :