ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3/2567

08 พ.ค. 67