ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :