ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6/2566

28 ก.ย. 66