ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องห้ามนำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากภายนอกเขตเทศบาล นำมาถ่าย เท กอง ทิ้ง ไว้ในเขตเทศบาล เว้นแต่เทศบาลจะอนุญาต และกำหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน

16 ต.ค. 66