ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

25 ธ.ค. 66