ประกาศเทศบาลฯ เรื่องการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น สำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา ตามโครงการคืนแสงสว่างสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

08 ม.ค. 67

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :