ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ล้างจานและแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑o บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

16 พ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :