ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับสำหรับการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมค่าติดตั้ง

25 ม.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :