ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๗ ทางเข้าบ้านนายจุน ใจตรง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

20 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :