ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล ๒ ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๓ (หน้าบ้านนายฉกรรจ์ พลนอก) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

23 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :