ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

07 ส.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :