ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ถึงถนนเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

18 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :