ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๑o บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

17 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :