ประกาศเทศบาลฯ เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๖ )

12 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :