ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.พ. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :