ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ถึงบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :