ประกาศเทศบาลฯ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งบริหารว่าง

19 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :