ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

01 พ.ย. 64