ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ กิจการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565

05 ก.ย. 65