ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

10 พ.ย. 65