ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทางเข้าและถนนรอบบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 13 บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

09 ก.พ. 65