ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.พ. 65