ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนไทย (ห้องปฏิบัติงานครู) หมู่ที่ ๑o บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

07 ก.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :