ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ถึงบ้านสระจรเข้ หมู่ ๒ บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

20 พ.ค. 67