ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑เมษายน ๒๕๖๗)

02 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :