ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

05 ม.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :