ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติ “ระดับดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

08 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :