ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 1 จากลำห้วยท่าเสวถึงทางเข้าบ้าน นายสรรชาย สมัครณรงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ย. 65