ประกาศเทศาบลตำบลโนนไทย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่1/2567

08 พ.ย. 66