ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดข้างถนนเทศบาล 4 ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย

28 ธ.ค. 64