ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

31 ต.ค. 65