ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

29 ธ.ค. 65