ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดหน้าแฟลตตำรวจหมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

07 ส.ค. 66