ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางแป๋ม โงมสันเทียะ ถึงถนนสุรนารายณ์ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66