ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากถนนเดิม) ถนนเทศบาล1 ซอย 6 ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66