ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 20ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66