ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. (สองข้าทาง) ถนนเทศบาล 2 ซอย 19ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66