ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล5 ถึงบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 2ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66