ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเทศบาล 1 ซอย 2 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 17ฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 ก.ย. 66