ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จากเงินสะสม) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 20/1 ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07 มี.ค. 67